Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Israel i fokus

Talare:


Magnus Jonegård predikar över ämnet "Har Judarna någon roll i Guds plan?"

KG Larsson förkunnar över ämnet "När Bibeln omtolkas"

KG Larsson förkunnar om "Striden i Himlen"

Emanuel Zethson förkunnar om Guds huvudströmmar i den sista tiden

Dan Johansson, Israels Vänner i Malmö, förkunnar om temat: "Låt profetorden lysa upp mörkret"

Dan Johansson förkunnar on tre antika andemakter som fördärvar världen idag

Göran Duveskog talar över ämnet: "Israel - Miraklet när allt hopp var ute"

Roar Sörensen talar om varför kristna skall bry sig om Israel

Emanuel Zethson predikar över ämnet "En hand har lyfts mot Guds tron".

Roar Sörensen talar om "Den pågående delegitimeringen av Israel". Från Israels Vänners sommarkonferens 2023  i Värnamo.

Hans Weichbrodt predikar över ämnet "Judarnas roll i samband med Jesu tillkommelse" - del 2

Seminarie med Pontus Tunhav. Tema: "Evangeliet till en ny generation.

KG Larsson förkunnar om "Israel i vår tid"

Hans Weichbrodt förkunnar om "Judarnas roll i samband med Jesu tillkommelse" - del 1

KG Larsson talar om "Israel i vår tid".

Dan Johansson, Malmö, talar om Israel och det profetiska skeendet i vår tid

KG Larsson predikar om Abraham

Philip Holmberg från Ebenezer organisation talar över temat: "Det judiska folket kommer hem".

Gitten Öholm talar över ämnet "Vår roll i Israels upprättelse".

Simon Holst, Skövde, talar över ämnet : "Folket som överlevde"

Sida 1 av 2