Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Söndagens predikotexter

Talare:


16:e söndagen efter Trefaldighet
Dagens tema är Döden och livet

15:e söndagen efter Trefaldighet
Dagens tema är Ett är nödvändigt

Vi sänder vårterminens sista program och söndagens tema är: Vårt dop. Texterna handlar om Noa och arken, om ängeln som träffar Filippos och om Johannes döparen. Texterna varvas med musik från Tre Barytoner. Vi önskar dig en riktigt fin sommar och påminner om att det finns gamla program att lyssna tillbaka på om du saknar oss allt för mycket i hängmattan eller på stranden.

Tekniker: EDS

Jens läser Missionsdagens texter, där treenigheten står i centrum. Vi varvar med musik av och med Gospel Five.

Tekniker: EDS

Söndagens tema är: Hjälparen kommer. Texterna handlar om att komma närmare Jesus, hans färd till himlen och profeten Elia bland annat. Musikerna under programmets gång är Jim Reeves, Andrea Crouch och Viktoriakören.

Tekniker: EDS

Repris 2023-05-28

Välkommen till den 5e söndagen i påsktiden. Söndagens tema är: Att växa i tro. Vi varvar texterna med musik från flertalet artister, bland annat The Booth Brothers, Jim Reeves och Solistkvartetten.

Tekniker: EDS

Valborgsmässoafton är i år en söndag med temat: Vägen till livet. Hur söker vi efter liv och mening? Hur hittar vi vägen till Gud? Jens läser texterna och reflekterar över dem. Härlig musik av Mikael Järlestrand och Tre Barytoner bjuder vi självklart på under programmets gång!

Tekniker: EDS

Jens läser texterna från den 3e söndagen i påsktiden. Temat är: Den gode herden. Musiken under programmet står The Booth Brothers för.

Tekniker: EDS

Andra söndagen i påsktiden är här och temat är: Påskens vittnen. Jens läser texterna och reflekterar över vår relation till Jesus, till tvivel och till tro. Musik av och med: Gospel Five.

Tekniker: EDS

Välkommen att lyssna till Påskdagens texter, med temat: Kristus är uppstånden! Musiker under programmets gång är Evie Tornquist-Karlsson, Arthur Eriksson och Karlssons m.fl.

Tekniker: EDS

Vi träder in i Palmsöndagens texter, med temat: Vägen till korset. Under programmets gång bjuder vi på blandad musik från bland annat Alf Lax, Mikael Järlestrand och Karlssons.

Tekniker: EDS

Ängeln Gabriel besöker jungfru Maria och vi påbörjar nedräkningen: nio månader kvar till jul. Dagens bibeltexter innehåller berättelser om starka och ödmjuka kvinnor och mammor. Jens Junelind är producent och dagens musikaliska gäster är Agneta och Göte Strandsjö.

Tekniker: EDS

Midfastosöndagen är här -en ljusstrimma i fastemörkret. Tre Barytoner, Artur Eriksson och Mikael Järlestrand håller i musiken och Jens läser söndagens texter och reflekterar över vår relation till Jesus, det sanna offerlammet.

Tekniker: EDS

Vi har trätt in i den tredje söndagen i fastan och temat är: Kampen mot ondskan. Gästartisten är Pelle Karlsson.

Tekniker: EDS

Andra söndagen i fastan är här med temat: den kämpande tron. Gud kämpar för oss, Jesus kämpar mot det onda och den troende kämpar med sin relation med sin tro. Jens läser dagens texter och reflekterar över Maria, den kvinna som smörjde Jesus huvud med olja. Välkommen att lyssna!

Musik med Arnold Börud, Mini-Tvers, Arvid Svenungsson och Magnus Johansson.

Tekniker: EDS

Vi har tagit ett kliv in i fastan och temat för söndagen är: Prövningens stund. Jens läser dagens texter och delar tankar om temat.

Tekniker: EDS

Jesu självutgivande kärlek- en förebild för oss att leva enligt kärlekens mönster. Jens läser söndagens texter och bryter av med musik av bland annat Jan Sparring och Annika Bjurling. Välkommen att lyssna!

Tekniker: EDS

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Kyndelsmässodagen är här, dagen då Joseph och Maria bär lilla Jesus till templet. Jens läser och reflekterar kring söndagens texter. Välkommen att lyssna!

Tekniker: Ellinor DS 

Visst önskar vi oss alla en vän som räcker fram en hand och hjälper oss när vi tvivlar på vår tro och sjunker ner i djupt vatten? Jens läser söndagens texter och ger oss sina tankar i temat: Jesus är vårt hopp.

Tekniker:

Ellinor Damberg Söderlund

Sida 1 av 3