Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Söndagens predikotexter

Talare:


Första söndagen efter Trefaldighet - Vårt dop

Heliga Trefaldighets dag - Missionsdagen

Söndagen före Pingst - Hjälparen kommer

Pingstdagen - Den helige anden

Bönsöndagen - Bönen

5:e söndagen i påsktiden - Att växa i tro

3:e Söndagen o Påsktiden - Den gode herden

4:e Söndagen i Påsktiden - Vägen till livet

Andra söndagen i Påsktiden - Påskens vittnen

Påskdagen - Kristus är uppstånden

Palmsöndagen - Vägen till korset

Jungfru Marie Bebådelse dag - Guds mäktiga verk

Midfastosöndagen - Livets bröd

Tredje söndagen i fastan - Kampen mot ondskan

Andra söndagen i fastan - Den kämpande tron

Första söndagen i fastan - Prövningens stund

Fastlagssöndagen - Kärlekens väg

Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus

Septuagesima - Nåd och tjänst

3:e söndagen i Advent - Bana väg för Herren

Sida 1 av 3