Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Söndagens predikotexter

Talare:


Ängeln Gabriel besöker jungfru Maria och vi påbörjar nedräkningen: nio månader kvar till jul. Dagens bibeltexter innehåller berättelser om starka och ödmjuka kvinnor och mammor. Jens Junelind är producent och dagens musikaliska gäster är Agneta och Göte Strandsjö.

Tekniker: EDS

Midfastosöndagen är här -en ljusstrimma i fastemörkret. Tre Barytoner, Artur Eriksson och Mikael Järlestrand håller i musiken och Jens läser söndagens texter och reflekterar över vår relation till Jesus, det sanna offerlammet.

Tekniker: EDS

Vi har trätt in i den tredje söndagen i fastan och temat är: Kampen mot ondskan. Gästartisten är Pelle Karlsson.

Tekniker: EDS

Andra söndagen i fastan är här med temat: den kämpande tron. Gud kämpar för oss, Jesus kämpar mot det onda och den troende kämpar med sin relation med sin tro. Jens läser dagens texter och reflekterar över Maria, den kvinna som smörjde Jesus huvud med olja. Välkommen att lyssna!

Musik med Arnold Börud, Mini-Tvers, Arvid Svenungsson och Magnus Johansson.

Tekniker: EDS

Vi har tagit ett kliv in i fastan och temat för söndagen är: Prövningens stund. Jens läser dagens texter och delar tankar om temat.

Tekniker: EDS

Jesu självutgivande kärlek- en förebild för oss att leva enligt kärlekens mönster. Jens läser söndagens texter och bryter av med musik av bland annat Jan Sparring och Annika Bjurling. Välkommen att lyssna!

Tekniker: EDS

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Kyndelsmässodagen är här, dagen då Joseph och Maria bär lilla Jesus till templet. Jens läser och reflekterar kring söndagens texter. Välkommen att lyssna!

Tekniker: Ellinor DS 

Visst önskar vi oss alla en vän som räcker fram en hand och hjälper oss när vi tvivlar på vår tro och sjunker ner i djupt vatten? Jens läser söndagens texter och ger oss sina tankar i temat: Jesus är vårt hopp.

Tekniker:

Ellinor Damberg Söderlund

Söndagens predikotexter med Jens Junelind

Bana väg för Herren! Den tredje söndagen i advent är här och Jens banar väg för oss genom de texter som hör till dagen. Välkommen att lyssna! 

Den andra söndagen i adventstiden är här med temat: Guds rike är nära. Välkommen att lyssna!

Söndagens predikotexter med Jens Junelind

Dagen är här, då rättvisan segrar och allt ont i världen försvinner! Välkommen att lyssna till Jens när han berättar om Domsöndagen och läser de texter som finns knutna till den. Gästartister idag är Märta Svensson och Arnold Börud.

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Jens Junelind bjuder på blandad musik och söndagens predikotexter. 

Sida 1 av 2