Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Söndagens predikotexter

Talare:


Första söndagen i fastan - Prövningens stund

Fastlagssöndagen - Kärlekens väg

Kyndelsmässodagen - Uppenbarelsens ljus

Septuagesima - Nåd och tjänst

3:e söndagen i Advent - Bana väg för Herren

2:a söndagen i Advent - Guds rike är nära

1:a söndagen i Advent - Ett nådens år

Söndagen före Domsöndagen - Vaksamhet och väntan

Söndagen efter Alla helgons dag - Vårt evighets hopp

21:a söndagen efter Trefaldighet
Dagens tema - Samhällsansvar

20:e söndagen efter Trefaldighet - Att leva tillsammans

19:e söndagen efter trefaldighet - trons kraft

Söndagens tema är Tacksägelse

Den helige Mikaels dag - Änglarna

16:e söndagen efter Trefaldighet
Dagens tema är Döden och livet

15:e söndagen efter Trefaldighet
Dagens tema är Ett är nödvändigt

Vi sänder vårterminens sista program och söndagens tema är: Vårt dop. Texterna handlar om Noa och arken, om ängeln som träffar Filippos och om Johannes döparen. Texterna varvas med musik från Tre Barytoner. Vi önskar dig en riktigt fin sommar och påminner om att det finns gamla program att lyssna tillbaka på om du saknar oss allt för mycket i hängmattan eller på stranden.

Tekniker: EDS

Jens läser Missionsdagens texter, där treenigheten står i centrum. Vi varvar med musik av och med Gospel Five.

Tekniker: EDS

Sida 1 av 2