Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Bibelstudium

Talare:


Anders Lägersten samtalar  med Dan Johansson, Malmö,  om "mötet i Skyn"  - Församlingens uppryckande- mm

Marcus Ardenfors talar om trosbekännelsen

Bibelstudium med Samuel. Tema :"Trosbekännelsen"

Mathias Maxstad har bibelstudium utifrån trosbekännelsen