Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Fredagsförmiddag

Talare:


En salig blandning från Allianskyrkan

tema: "Ur Dag Hamarskölds dagbok"

På upptäcktsfärd i sångens värld , idag Jubelkvartetten

Samtal om fastetiden i olika kyrkotraditioner

" I fäders spår för framtids seger"  med bl.a. intervju med pastor Rickard Thoursie

Tema" Släkt och tro"

På upptäcktsfärd i sångens värld", idag Nils Frykman-sånger

Intervju med pastor Rickard Thoursie o APG 29 i Syd-Afrika

tema: sångförfattare i Helgelseförbundet.

Fredagsförmiddag med Leif Larsson,   "10 i Topp"

Ljudklappar från SAM radio producenter

"På upptäcktsfärd i sångens värld" . Idag med advents och julsånger. 

Med gäster i studion

På upptäcktsfärd i sångens värld

På upptäcktsfärd i sångens värld.  Ett program om sångaren Einar Wärmö.

Sida 1 av 4