Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Bibelförkunnelse

Talare:


Tema: Bibelns auktoritet i en tid som denna

Tema : Tydliga tecken på Jesu återkomst

Per-Åke Eliasson från Örebro Kristet Center predikar över  ämnet: "Det som är äkta i Er tro"

Tema: "Trons luttring"

Per-Åke Eliasson predikar över temat: "Striden om Ditt hjärta"

Tema: "Vi behöver förnyelse av trons liv"

Tema: Trons styrka och utsatthet - Trons vandring

Per-Åke Eliasson, Örebro Kristet Center, predikar över ämnet "Trons styrka och utsatthet (del3) - Hur tron växer"

Från Örebro Kristet Center. Tema: Trons styrka och utsatthet - Varför behöver vi tro?  

Per-Åke Eliasson, från kristet center Örebro, förkunnar om "Vetekornets lag".

Per-Åke Eliasson, Örebro Kristet Center, förkunnar över ämnet: " Trons Liv och Vandring.

Per-Åke Eliasson, Örebro Kristet Center, förkunnar över ämnet "Vi behöver förnyelse av trons liv".

Per-Åke Eliasson predikar över ämnet :"Tro som ett senapskorn"