Programbibliotek

Här hittar du program som producenten från respektive förening valt ut för att läggas in i biblioteket. Sök efter programtiteln i sökrutan eller välj förening eller program.

Fredagsförmiddag

Talare:


"På upptäcktsfärd i sångens värld"  , J.A.Hultmansånger

Tankar inför påsken

På upptäcktsfärd i sångens värld

En salig blandning från Allianskyrkan

"Mamma Kyrkan berättar" del 6

"På upptäcktsfärd i sångens värld - strängmusik"

Ett program om Eva Spångberg

En salig blandning från Allianskyrkan

Med tankar om släktforskning

På upptäcktsfärd i sångens värld, idag 78 varvs "stenkakor"

En salig blandning från Allianskyrkan tema "namnet Jesus"

"Mamma Kyrkan berättar" del 5 med Leif Larsson och Kenneth Petersson 

Sida 4 av 4